02 311 85 36
Sterrelaan 20, 1740 Ternat
02 311 85 36
Sterrelaan 20,
1740 Ternat

Huishoudelijke reglement

Om uw bezoek aan onze tandartsenpraktijk veilig en zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij een aantal huisregels. Door deze tandartsenpraktijk te bezoeken, aanvaardt u onze huisregels.

Dit zijn onze huisregels:

Aanmelden
Wij stellen het op prijs dat u zich bij de balie meldt zodra u bij ons aanwezig bent.

Na aanmelding verzoeken wij u plaats te nemen in onze wachtzaal.

Persoonlijke gegevens
Wijzigingen van persoonlijke gegevens dient u zo spoedig mogelijk aan de balie kenbaar te maken.

Medische gegevens
Voor ieders veiligheid en om u de optimale zorg te kunnen bieden, verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals medicijngebruik, ziektes, infecties, afwijkingen, allergie,...

U bent zwanger
In dat geval: proficiat! Indien u vermoedelijk zwanger bent, meld dit dan steeds duidelijk aan de tandarts vóór de behandeling. De meeste behandelingen kunnen perfect uitgevoerd worden tijdens de zwangerschap zonder problemen voor uw kind. Een beperkt aantal zaken is dan niet aangewezen, bijvoorbeeld het nemen van röntgenfoto’s.

Afspraak herinnering
Let op! Het feit dat wij u helpen herinneren aan uw afspraak via mail is een extra dienst van onze zijde. Echter, u blijft zelf verantwoordelijk voor de door u gemaakte afspraak. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Betalingen
Erelonen zijn betaalbaar na behandeling, contant of via bancontact. Wij aanvaarden geen kredietkaarten en werken niet via uitgestelde betaling via overschrijving of derdebetalerssysteem.

Tijdig afbellen
Indien u niet op uw afspraak aanwezig kan zijn, gelieve deze dan minstens 24u op voorhand te annuleren via mail of telefonisch.
Hierdoor heeft de tandarts terug een plaats vrij in haar agenda waardoor het mogelijk is om mensen met tandpijn sneller te helpen.

Indien u meermaals afwezig bent zonder tijdig te verwittigen zal er een compensatievergoeding aangerekend worden van €25 per voorzien kwartier.

Wees steeds op tijd
Probeer steeds op tijd te zijn op uw afspraak. Indien dit niet lukt, probeer ons dan zo snel mogelijk te verwittigen. U loopt het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek.

Ook de tandarts kan eens te laat zijn
Wanneer iemand belt met tandpijn is dit niet altijd goed in te schatten via telefoon wat de juiste oplossing hiervoor is. Hierdoor gebeurt het wel eens dat de behandeling langer duurt dan voorzien.  Wij danken u voor u begrip.

De tandarts gaat tot het uiterste voor u
Er kan geen garantie verleend worden op tandheelkundige behandelingen. Tandheelkunde is een “inspanningsverbintenis”  wat betekent dat wij ons uiterste best doen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Er zijn echter ook factoren die we niet onder controle hebben en die het resultaat of de duurzaamheid van een behandeling kunnen beïnvloeden.

Tanden poetsen
Het is voor uw tandarts zeer fijn om in een frisse mond te werken. Het wordt dus ten zeerste op prijs gesteld als u uw tanden poetst voor uw bezoek.

Tarieven
Daar we tandheelkundige zorgen toedienen van hoogstaande kwaliteit in overeenstemming met de nieuwste ontwikkelingen betreffende werkwijze en producten en een doorgedreven hygiënebeleid in acht nemen, werken we gedeconventioneerd.  Tot 18 jaar worden echter wel de conventietarieven gehanteerd, zodat tot die leeftijd nagenoeg alle behandelingen volledig worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Privacy
Tandartsenpraktijk Sterre 20 verzamelt, verwerkt en deelt alle gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij vragen hieromtrent kan de verwerkingsverantwoordelijke Sofie Malderie geraadpleegd worden.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×